PUBLIKACJE

Dorobek naukowo-metodyczny Jesiennych Szkół prezentowany jest w książkach "Problemy dydaktyki fizyki". Ostatnio wydane edycje:

Problemy dydaktyki fizyki - edycja 2011

Krosnice - plik pdf
Spis treści - plik pdf
Wstęp - plik pdf

Problemy dydaktyki fizyki - edycja 2013

Czeszów - plik pdf
Spis treści - plik pdf
Wstęp - plik pdf

Planujemy wydać kolejną edycję "Problemów dydaktyki fizyki" jeszcze w 2014 roku.

Więcej na temat publikacji i informacje dla autorów - plik pdf