KONKURS
na wykład/prezentację popularyzującą fizykę

REGULAMIN KONKURSU

1.Uczestnikiem konkursu może być każdy (od ucznia do profesora). Nie jest konieczne formalne uczestnictwo w XXI Szkole PDF.
2.Zadaniem uczestnika jest wygłoszenie wykładu. Wykład może być wspomagany prezentacją multimedialną, pokazami fizycznymi, muzyką, itp.
3.Czas wykładu nie może przekroczyć 15 minut.
4.Temat wykładu powinien być związany z fizyką lub jej popularyzacją np.: "Dlaczego warto studiować fizykę?", "Najpiękniejsze eksperymenty fizyczne", "Jak odkryć smak fizyki?".
5.Zgłoszenie należy przesłać pocztą elektroniczną na podany niżej adres. Zgłoszenie winno zawierać: - Scenariusz wykładu, nie przekraczający powierzchni 1 strony formatu A4. - Imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego oraz adres e-mailowym (wyłącznie do wiadomości Sekretarza).
6.Projekty wykładów, przysłane na poniższy adres mailowy (informacje o autorze będą znane jedynie Sekretarzowi) będą rozpatrywane przez Jury w składzie: Władysław Błasiak - przewodniczący, Ryszard Cach i Ewa Dębowska. Najlepsze projekty zostaną zakwalifikowane do wygłoszenia podczas XXI Jesiennej Szkoły PDF. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez uczestników Szkoły po prezentacjach konkursowych w dniu 11 października 2014.

TERMINY i ADRES

Termin zgłoszenia: 12 września 2014
Adres: tomaszg@ifd.uni.wroc.pl
z dopiskiem: Mini-Wykład

Wyniki konkursu przeprowadzonego podczas
XX, Jubileuszowej, Szkoły

Do konkursu zakwalifikowano 5 prelegentów.
1.Witold Tomaszewski
Dlaczego warto studiować fizykę?
2.Emilia Pieciul
Czy można rozbić kwiat na tysiąc kawałków
3.Szymon Zelewski
Paradoksy świata fizyki: czy jesteśmy sami?
4.Grzegorz F. Wojewoda
Zjawiska falowe wokół nas
5.Grażyna Sznajd
Czy lekcje fizyki mogą być ciekawe?

Uczestnicy Szkoły, w tajnym głosowaniu, przyznali główną nagrodę - Tablet - Panu Grzegorzowi F. Wojewodzie.
Gratulujemy zwycięzcy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu!